Web Templates
 

JOKO - Váš obchodný partner na ceste k úspechu

Web Templates
Web Templates
  Slovenský spotrebiteľ nemá vypestované vedomie, že kupovaním slovenských výrobkov dáva prácu slovenským občanom a tak prispieva k hospodárskej rovnováhe štátu, od ktorej závisí udržiavanie a rast životnej úrovne.

Firma JOKO preto podporuje myšlienku spoločnosti "Slovenskí občania sebe" : "Kúpou slovenských výrobkov podporujete samých seba". Kupovať slovenský tovar, musí pre spotrebiteľa znamenať hrdosť, že vieme na Slovensku vyrábať výrobky konkurencieschopné i so zahraničnými firmami.
 
Web Templates
© by Daniel Kollár for Joko Bojna | daniel_kollar@zoznam.sk
ICQ 473-292-563 | tel: 0907 477 689
Slovenský vyhľadávač BEST.SK